Νέα έκδοση Payroll 235.9

Payroll3_6.2.235.9

Περιλαμβάνει:

  • Μηχανισμός “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”
    Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας για εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.
  • ΑΠΔ Δώρου Πάσχα
    Διορθώθηκε η απεικόνιση στην ΑΠΔ του Δώρου Πάσχα αναστολής με τύπο αποδοχών 19 σε εργαζόμενους με ταμεία ΕΦΚΑ τ.ΟΓΑ, τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΣΑΥ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.