Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Η AlphaSOFT

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Επιχειρηματικές Λύσεις
Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Διανύοντας την 4η δεκαετία

Είμαστε μια Ομάδα Συμβούλων Εφαρμογών Πληροφορικής με:

 • Υψηλή επιστημονική κατάρτιση
 • Πραγματική εμπειρία σε έργα απαιτήσεων
 • Βαθιά γνώση των τομέων αγοράς
 • Αποτελεσματικότητα και προσήλωση στο στόχο

Αναλαμβάνουμε πλήρως την Ευθύνη Απόδοσης των Έργων:

 • Μελέτη σκοπιμότητας και προσδιορισμό στόχων
 • Ανάλυση απαιτήσεων
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού και αναφορών
 • Εκπαίδευση προσωπικού και προσαρμογή στελεχών σε νέα φιλοσοφία
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή λειτουργιών και διαδικασιών
 • Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας συστημάτων
 • Υποστήριξη μέχρι την εφαρμογή και πλήρη λειτουργία κάθε υποσυστήματος
 • Εκτίμηση αποτελεσμάτων και απόδοσης κάθε υποκαταστήματος και θεματικής ενότητας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης αποτελεσμάτων