Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Planning & Implementation
Σχεδιάζουμε & Υλοποιούμε Επιχειρηματικές Λύσεις,
Ρεαλιστικές & Αποδοτικές,
δεσμευόμενοι για τον χρόνο και το κόστος της επένδυσης σας
Planning & Implementation
Time Respect
Σεβόμαστε τον Επιχειρηματικό Χρόνο & τους Πόρους σας
Time Respect
Solution Design
Οι Λύσεις μας, αποδεδειγμένα έχουν
τον Υψηλότερο Βαθμό Απόδοσης &
τον Ελάχιστο Χρόνο Απόσβεσης
Solution Design
Ideas
Αξιοποιούμε τις Ιδέες των Πελατών μας &
τις εμπλουτίζουμε με την Εμπειρία μας
Ideas
Methodology
Σχεδιάζουμε με Ακρίβεια & Αναπτύσσουμε Μεθοδολογία
Methodology
Responsibility
Συνεργαζόμαστε με Υπευθυνότητα &
Αναλαμβάνουμε την Ευθύνη
Responsibility
Future
Υλοποιούμε το Μέλλον σύμφωνα με τις Ανάγκες των Πελατών μας
Future
previous arrow
next arrow

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Forecasting

Forecasting

Συστήματα Προβλέψεων

Budgeting

Budgeting

Προϋπολογισμοί

Credit Control

Credit Control

Έλεγχος & Διαχείριση
Φερεγγυότητας - Πιστώσεων - Εισπράξεων

Cash-Flow

Cash Flow

Έλεγχος Χρηματοροής σε άμεση διασύνδεση με το E.R.P.

Factoring

Factoring

Ασφάλεια Πιστώσεων
Μεταβίβαση Απαιτήσεων

Stock Requirements

Stock Requirements

Διαχείριση Ελλείψεων, Παραγγελιών Πελατών, Απαιτήσεων Υλικών

Purchasing Control

Purchasing Management

Συμφωνίες Προμηθευτών
Όροι Παραλαβών και Παραδόσεων

Extremely Mobile

Extremely Mobile X-VAN Ordering

Συστήματα Προώθησης Πωλήσεων
Εξαιρετικά Υψηλών Δυνατοτήτων

Logistics & WMS

Logistics

Συστήματα Διαχείρισης Μονάδων Logistics - Αποθηκών - Αποθεμάτων

WMS

Warehouse Management System

On Hand - Διαχείριση Αποθηκών & Αποθεμάτων με Φορητά Τερματικά

Forecasting - Budgeting

Sales Forecasting

Σχεδιασμός, Έλεγχος & Παρακολούθηση
Προβλέψεων - Προυπολογισμού - Απολογισμού

Price Management

Price Management

Οργάνωση & Έλεγχος Τιμολογιακής Πολιτικής

CRM

Customer Relationship Management

Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Cost Forecasting & Analysis

Cost Forecasting & Analysis

Πρόβλεψη Κόστους - Κοστολόγηση Real Cost - Ανάλυση Κόστους

Efficiency

Efficiency & Control in Business

Ουσιαστικός έλεγχος απόδοσης Εισοδηματικών Πόρων ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων

Business Process Design

Business Process Design & Management

Σχεδιασμός & Διαχείριση Διαδικασιών

Business Activities & Units

Business Activites & Units

Έλεγχος & Διαχείριση Δραστηριοτήτων - Ενεργειών

MIS

Management Information System

Πληροφοριακά Συστήματα της Διοίκησης

Business Intelligence

Business Intelligence

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Management Information System

Technical Management

Τεχνική Ανάλυση δομής Έργου
Διαδικασίες πορείας – εξέλιξης

Business Process Design

Project Planning & Management

Προγραμματισμός Ανάπτυξης Έργου
Καθορισμός ρόλων & κανόνων

Business Project Management

Financial Management & Monitoring

Προϋπολογισμός - Κοστολόγηση
Απολογισμός Έργων

HRM & Payroll

Διαχείριση Προσωπικού

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Cash-Flow

Μισθοδοσία

Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού

Production Control & Planning

Διαχείριση Βαρδιών Εργαζομένων

Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Εργασίας Εργαζομένων

Milk & Cheese

Milk & Cheese

Ολοκληρωμένες λύσεις για Βιομηχανίες
Γάλακτος - Τυροκομεία - Συσκευαστήρια

Hospitality Back Office

Hospitality Back Office

Διασύνδεση με όλα τα σύγχρονα Front Office