Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Supply Chain Management System

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Stock Requirements

| Απαιτήσεις Αποθεμάτων

 • Διαχείριση Ελλείψεων
 • Παραγγελίες Πελατών
 • Απαιτήσεις Υλικών

Purchasing Management

| Οργάνωση & Διαχείριση Τμ. Προμηθειών

 • Συμφωνίες Προμηθευτών
 • Όροι Παραλαβών και Παραδόσεων
 • Αυτόματη δημιουργία & Αποστολή Παραγγελιών
 • Έλεγχος Συμφωνιών Αγορών

Extremely Mobile X-VAN Ordering

| Φορητή Παραγγελιοληψία & Τιμολόγηση

 • Φορητή Παραγγελιοληψία
 • X-Van Φορητή Τιμολόγηση

Σύστημα Ανάπτυξης Πωλήσεων υψηλών δυνατοτήτων & απόδοσης.
Μοναδικό “εργαλείο” στοχευμένης προώθησης πωλήσεων που με ένα “κλικ” προσφέρει: 

 • Ανάλυση της δυναμικότητας του Σημείου Πώλησης
 • Εμπορική συμπεριφορά Πελάτη
 • Τοποθετήσεις, διείσδυση στο Σημείο Πώλησης & αποτελεσματικότητα Ραφιού
 • Έλεγχο προωθητικών ενεργειών & προτάσεων Πωλητή

Σχεδιασμός & λειτουργία Τιμολογιακών Πολιτικών & Ελέγχου Φερεγγυότητας σε συνδυασμό με το E.R.P., ακόμη και σε offline λειτουργία, χωρίς περιορισμούς.

Logistics

 • Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων & Ψυγείων
 • Παραλαβή, Αποθήκευση, Διαχείριση Αποθεμάτων Τρίτων
 • Σήμανση Αποθεμάτων & Διαχείριση Σημάνσεων Τρίτων (BarCode)
 • Διαχείριση Εντολών Φορτώσεων – Παραδόσεων
 • Συμφωνίες Τιμολόγησης – Αποθήκευτρα – Ψυκτικά
 • Ανασυσκευασία

 • Οργάνωση & Διαχείριση Δρομολογίων Διανομής
 • 3Γ & 4Γ Παραδόσεις

Warehouse Management System

| Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών & Αποθεμάτων

On HandΔιαχείριση Αποθηκών & Αποθεμάτων με Φορητά Τερματικά

 • Συλλογή BarCode
 • Απογραφές, Δειγματοληπτικός Ελεγχος & Επιβεβαίωση Υπολοίπων,
 • Ελλείψεις & Αναπαραγγελίες
 • Παραλαβές Αγορών
 • Αποθήκευση & Εσωτερική Διακίνηση
 • Διακινήσεις Υποκαταστημάτων
 • Προετοιμασία & έλεγχος Παραγγελιών Πελατών
 • Εντολές Φόρτωσης
 • Picking – Συλλογή Προϊόντων
 • Packing – Συσκευασία Παραγγελίας
 • Διαχείριση Serial Number
 • Ελεγχος Παρτίδων & Ημερομηνιών Λήξης
 • Αυτόματη Έκδοση Παραστατικών
 • Έλεγχος διακινήσεων Παραγωγικής Διαδικασίας