Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Hospitality Back Office

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Διασύνδεση με όλα τα σύγχρονα Front Office

  • Financial & Accounting
  • Food & Beverage Management
  • Profit & Loss Analysis
  • Purchase Management & Order Approval System
  • Forecasting – Budgeting – Cash Flow
  • Business Activities & Units