Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Τομείς
Δραστηριότητας

Exceptionally High Requirements Business Solutions

tower_bnw

Οι Πελάτες μας

Επιχειρήσεις & Οργανισμοί με υψηλές απαιτήσεις από τα Πληροφοριακά τους Συστήματα

  • Βιομηχανίες ευρέος φάσματος
  • Επιχειρήσεις Διανομών – Logistics
  • Κατασκευαστικές & Τεχνικές Εταιρείες
  • Μεγάλες Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου
  • Επιχειρήσεις Τουριστικού Τομέα & Ξενοδοχεία
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & Οργανισμοί