Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Sales Management

Σχεδιασμός & Διαχείριση Ανάπτυξης Πωλήσεων

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Sales Forecasting

| Προβλέψεις Πωλήσεων

Σύστημα σχεδιασμού, ελέγχου και διαχείριση της Εμπορικής Δραστηριότητας της Επιχείρησης που περιλαμβάνει – με λειτουργίες: 

 • Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
 • Τιμολογιακής Πολιτικής & Συμφωνιών
 • Προωθητικών Ενεργειών
 • Διαδικασιών Πωλήσεων (Παραγγελιοληψίας, Προετοιμασίας, Τιμολόγησης, Διανομής, Παράδοσης, Εξόφλησης)
 • Κανάλια Πωλήσεων & Σημεία Πώλησης
 • Πληροφοριακά & Στατιστικά Δεδομένα
 • Έλεγχο απόδοσης
 • Προβλέψεις Πωλήσεων & Κόστους Διάθεσης
 • Στοχοποίηση & Επιβράβευση

Customer Relationship Management

| Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων αφορά στην επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες και είναι προσαρμοσμένο στις διαχειριστικές ανάγκες της επιχείρησης με συνήθη χαρακτηριστικά:

 • Ολοκληρωμένη και σε βάθος κατανόηση των αναγκών & επιθυμιών των πελατών
 • Παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών προώθησης
 • Προσέλκυση νέων πελατών μέσω της προσωποποίησης & προσαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
 • Προώθηση πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών
 • Παρακολούθηση εργασιών (διαχείριση/υπενθύμιση συναντήσεων & διαχείριση του χρόνου για την ολοκλήρωση εργασιών)
 • Παρακολούθηση & Αξιολόγηση πωλητών
 • Οργάνωση σημαντικών πληροφοριών πελάτη (τηλέφωνα, διευθύνσεις, email, κτλ.)
 • Στατιστικά στοιχεία & αναφορές