Νέα έκδοση Payroll 236.1

Payroll3_6.2.236.1

Προσοχή!!
Η έκδοση είναι υποχρεωτική για όλους, όπως επίσης και ο συγχρονισμός δεδομένων ΙΚΑ αμέσως μετά την εγκατάστασή της.

Περιλαμβάνει:

  • Έντυπο ΥΕΚΑ Δώρου Πάσχα
    Προστέθηκε το έντυπο ΥΕΚΑ “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020”.
  • Μείωση εισφορών από 01/06/2020
    1. Ενημερώθηκαν τα ποσοστά των ΚΠΚ 5001-5036 που ισχύουν από 01/06/2020 για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση απαιτείται η εκτέλεση της εργασίας για τον συγχρονισμό δεδομένων ΙΚΑ. [Οργάνωση\Βοηθητικές εργασίες\Αρχειακές εργασίες\Συγχρονισμός δεδομένων ΙΚΑ].
    2. Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε τον υπολογισμό εισφορών σε εργαζόμενους με μειωμένη απασχόληση και το ταμείο 50-ΕΦΚΑ Γενικό.