Νέα έκδοση Payroll 6.2.236.2

Payroll3_6.2.236.2

Περιλαμβάνει:

  • Έντυπο ΥΕΚΑ Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
    Προστέθηκε το έντυπο ΥΕΚΑ Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό ¨Συν-Εργασία¨ (Β Φάση)
  • ΚΠΚ μειωμένης απασχόλησης
    Ενσωματώθηκε η αντιστοίχιση των ΚΠΚ πλήρους απασχόλησης με τους νέους ΚΠΚ μειωμένης/εκ περιτροπής απασχόλησης με ισχύ από 01/06/2020 σύμφωνα με την 31/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.
    Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση απαιτείται η εκτέλεση της εργασίας για τον συγχρονισμό δεδομένων ΙΚΑ 
    [Οργάνωση\Βοηθητικές εργασίες\Αρχειακές εργασίες\Συγχρονισμός δεδομένων ΙΚΑ].