Νέα έκδοση Payroll 6.2.236.3

Προδιαγραφές έκδοσης 6.2.236.3

20200605-1155-2-2107
Ενεργοποίηση Σύμβασης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου
Ενσωματώθηκαν οι μισθοί και τα επιδόματα της συλλογικής σύμβασης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου σύμφωνα με την Π.Κ. 7/4-5-2020.

20200723-1155-2-2948
Άδεια/ Επίδομα Αδείας για εργαζόμενους με αναστολή
Προστέθηκε το γενικό μισθολογικό στοιχείο 1097. Όταν το στοιχείο έχει τιμή 0 (ή κενό), η οποία είναι προεπιλεγμένη, ο χρόνος αναστολής λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών αδείας και επιδόματος αδείας. Όταν δηλωθεί τιμή 1, ο χρόνος αναστολής δε συνυπολογίζεται.

20200723-1155-2-2946
Οικοδομοτεχνικά/ ΚΠΚ 781
Ενημερώθηκαν τα ποσοστά εισφορών για τον ΚΠΚ 781
Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση απαιτείται η εκτέλεση της εργασίας για τον συγχρονισμό δεδομένων ΙΚΑ από το menu [Οργάνωση\Βοηθητικές εργασίες\Αρχειακές εργασίες\Συγχρονισμός δεδομένων ΙΚΑ].

20200723-1155-2-2947
Έντυπο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Β’ Φάση)
Τροποποιήθηκε ο υπολογισμός του εντύπου ΥΕΚΑ Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό “Συν-Εργασία” (Β’ Φάση) σύμφωνα με την εγκύκλιο 29408/682.

20200716-1155-1-2809
ΚΠΚ μειωμένης απασχόλησης σε εργαζόμενο με ΤΑΠΙΤ
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην απεικόνιση του ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ για εργαζόμενο με μειωμένη απασχόληση.