Νέα έκδοση Payroll 6.2.236.4

Payroll3_6.2.236.4

Περιλαμβάνει:

  • Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
    1. Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού της μείωσης αποδοχών με βάση τη μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα.
    2. Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού του επιδόματος αδείας με βάση τις μειωμένες αποδοχές του μήνα στον οποίο πραγματοποιείται ο υπολογισμός.
  • Μηχανογράφηση ΤΕΑΕΑΠΑΕ 
    Προστέθηκε δυνατότητα παραγωγής αρχείου για περίοδο με αναστολή.