Νέα έκδοση Payroll 6.2.236.6

Payroll3_6.2.236.6

Περιλαμβάνει:

  1. Διορθώθηκε η αποστολή στο ΥΕΚΑ των εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7. Διορθώθηκε η υποβολή με αρχείο xml των εντύπων Ε3, Ε4, Ε7, Ε8, Ε9, Ε12, Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 
  2. Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε μήνυμα σφάλματος “Για την ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ παρακαλούμε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση httpss://apps.ika.gr/eAPDsso” το οποίο εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ κατά την εργασία από το menu της Διαχείρισης ΑΠΔ όταν με δεξί κλικ επιλέγεται  “Σύνδεση στο ΕΦΚΑ/ΑΠΔ χωρίς αποστολή στοιχείων”. 
  3. Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε λανθασμένο υπολογισμό του Εντύπου ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄Φάση. 
  4. Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε μήνυμα σφάλματος “General SQL error. Invalid column name ‘PVALUE6’.” Εμφανίζονταν στην προσχεδιασμένη εκτύπωση της εφαρμογής “Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων ΕΦΚΑ” (από τις εκτυπώσεις μισθοδοσίας). 
  5. Προστέθηκε το πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ “ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8.300 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ” στα διαθέσιμα προγράμματα ΟΑΕΔ στην εφαρμογή. Η εμφάνιση του προγράμματος απαιτεί “Συγχρονισμό βάσης” από το χρήστη. 
  6. Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε μήνυμα σφάλματος “List index out of bounds” το οποίο εμφανιζονταν κατά την εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο GData σε Εταιρείες με Γ’ κατηγορία βιβλίων. 
  7. Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εργαζομένων βάσει φίλτρων στη Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων.